مدیریت موسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه

همایش ملی روش پژوهشی

شناسه خبر : 59104

1397/02/10

تعداد بازدید : 65

در راستای چهارمین همایش از سلسله همایش های ملی روش پژوهشی

موسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه نیمه دوم آبان ماه سال 97 همایش ملی روش پژوهشی آیت الله جعفر سبحانی (مد ظله العالی) را برگزار می نماید .