مدیریت موسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه

همایش ملی روش پژوهشی

شناسه خبر : 59104

1397/02/10

تعداد بازدید : 123

در راستای چهارمین همایش از سلسله همایش های ملی روش پژوهشی

موسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه نیمه دوم آبان ماه سال 97 همایش ملی روش پژوهشی آیت الله جعفر سبحانی (مد ظله العالی) را برگزار می نماید .