مدیریت موسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه کرمان

تمدید مهلت ارسال آثار همایش

شناسه خبر : 48812

1396/07/17

تعداد بازدید : 198

مهلت ارسال آثار همایش ملی روش پژوهشی علامه محمد تقی جعفری(ره)

 

مهلت ارسال آثار همایش ملی روش پژوهشی علامه محمد تقی جعفری (ره) تمدید گردید.

آخرین مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه