کد مطلب: 48812 تعداد بازدید: ۱۱۷

مدیریت موسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه کرمان

تمدید مهلت ارسال آثار همایش

دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۰:۰۶
مهلت ارسال آثار همایش ملی روش پژوهشی علامه محمد تقی جعفری(ره)

 

مهلت ارسال آثار همایش ملی روش پژوهشی علامه محمد تقی جعفری (ره) تمدید گردید.

آخرین مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه